Foireann

 

Name  Subject 
Ciarán Ó Máille   Príomhoide, Matamaitic Gnó
Pól Ó Fathaigh   Leas Príomhoide, Adhmadóireacht Gairmthreoir
Collette Uí Liaim   Eolaíocht, S.P.H.E, Tír Eolas, Bitheolaíocht
Áine Ní Mhaoldomhnaigh  Béarla, Ríomhaire
Nóirín Nic Oireachtaigh  Gaeilge, Tír Eolas, P.L.C
Caroline Nic Aindrias  Matamaitic
Colette Uí Dhéagáin  Eacnamaíocht Bhaile, L.C.V.P, P.L.C
Irene Ní Mhaonaile  Ceol, Fraincís
Pól Mac Cabhail  Innealtóireacht, Liníocht Teicniúil, Miotalóireacht, P.L.C
Oilibhear Ó Mhuinghille  Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Liníocht Teicniúil, Corpoideachas, P.L.C
Eibhlin Ní Mhuingheala Gaeilge, SPHE, RSE
Máire Bríd Uí Graith  Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA)
John Paul MacGraith  Airíoch (Caretaker)