Foireann

 

Name  Subject 
Jason Ó Mongáin  Príomhoide
Collette Uí Liaim   Leas Príomhoide, Eolaíocht, Bitheolaíocht
Alan Hastings  Mata, Bitheolaíocht
Áine Ní Mhaoldomhnaigh  Béarla, Ríomhaire
Nóirín Nic Oireachtaigh  Gaeilge, Tír Eolas
Caroline Nic Aindrias  Matamaitic
Colette Uí Dhéagáin  Eacnamaíocht Bhaile, OSSP,L.C.V.P, P.L.C
Irene Ní Mhaonaile  Ceol, Fraincís
Pól Mac Cabhail  Innealtóireacht, Liníocht Teicniúil, Miotalóireacht, P.L.C
Oilibhear Ó Mhuinghille  Adhmadóireacht, Staidéar Foirgníochta, Liníocht Teicniúil, Corpoideachas, P.L.C
Pól Mac Philbin Matamatic, OSPS
Máire Bríd Uí Graith  Cúntóir Riachtanas Speisialta (SNA)
John Paul MacGraith  Airíoch (Caretaker)