Ráiteas Misean

Is ionad iomlán foghlama é Coláiste Chomáin, áit a chaitear le gach duine mar dhuine faoi leith. Oibríonn an fhoireann agus na daltaí le chéile chun barrfeabhas a bhaint amach i dtimpeallacht shábháilte agus chairdiúil, áit a mbíonn atmaisféar de chomhmheas agus de chomhoibriú i bhfeidhm.

Fís

Tá sé i gceist againn an acmhainn seo a fhorbairt trí churaclam meáite trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil a fhreastlaíonn ar riachtanais phearsanta agus chomhchoiteann ár ndaltaí. Tugann muid tosaíocht don éiteas speisialta atá ag an scoil Ghaeltachta, le béim ar an dteanga, ar an gcultúr agus ar an dtraidisiún Gaelach.

Aidhmeanna

Is iad seo a leanas aidhmeanna oideachasúil Choláiste Chomáin Ros Dumhach:

  • Oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge a dhéanann iarracht daltaí a scaoileadh saor, cumhacht a thabhairt dóibh agus iad a spreagadh chun úsáid a bhaint as a dtalann aonair le muinín.
  • Forbairt mhorálta, acadúil, shóisialta agus phearsanta na ndaltaí a chur chun cinn i gcomhchomhairle lena dtuismitheoirí.
  • Spreagadh a thabhairt dóibh sármhaitheas a bhaint amach agus spreagadh a thabhairt dóibh forbairt i dtreo a gcumas iomlán.
  • Curaclam iomlánaíoch leathan a chur ar fáil a chabhraíonn le daltaí a gcumas iomlán a bhaint amach agus léirthuiscint a fháil ar fhoghlaim.
  • Gach deis a thabhairt do dhaltaí cumhachtaí smaointeachais chriticiúil a fhorbairt, rud a chiallaíonn go mbeidh neamhspleáchas intinne acu i dtreo saoránacht réasúnta.
  • Léirthuiscint ar oidhreacht agus ar chultúr a chothú.