Leabhair ar Cíos

Beidh an scéim cíosa leabhar ar fáil do gach dalta sula dtosaíonn siad bliain acadúil nua. Seo a leanas na ranníocaíochtaí chuig an scéim.

 • 1úBliain €70
 • 2ú Bliain €70
 • 3ú Bliain €70
 • Idirbhliain €50
 • 5ú Bliain €80
 • 6ú Bliain €80

Ní mór gach íocaíocht maidir leis a scéim cíosa leabhar a dhéanamh faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair. Ní mór go mbeadh siad seo a leanas ina seilbh ag daltaí don bhliain acacúil amach romhainn:

 • Áireamhán Eolaíoch
 • Tacar Matamaitice
 • Foclóirí Béarla, Gaeilge agus Fraincise
 • Cás Pinn Luaidhe (lena n-áirítear pinn, pinn luaidhe)
 • Cóipleabhar Eolaíochta faoi Chlúdach Crua (teastaíonn péire ó na dhaltaí sa 1ú bliain, péire ó na daltaí sa 5ú bliain, tá cóipleabhair ar chlúdach crua ag na daltaí go léir eile cheana féin)
 • Trealamh Líníochta (maidir le daltaí atá ag déanamh staidéir ar ghrafaic theicniúil agus DCG agus sin amháin)
 • Rialóir Cruach – Daltaí a dhéanann Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad) + Teicneolaíocht (Miotal) agus sin amháin.

Táille Taisceadán na nDaltaí

Cuirtear taisceadán ar fáil do gach dalta i nGaelcholáiste Chomáin. Tá éarlais €10 i gceist atá iníoctha ag tús gach scoilbhliana. Aisíoctar an éarlais ag deireadh na bliana ar choinníoll go bhfuil an taisceadán coinnithe néata.