Stair Ghaelcholáiste Chomáin

Tá Gaelcholáiste Chomáin suite i Ros Dumhach in Iarthuaisceart Mhaigh Eo, thart ar 20 míle ó thuaidh de Bhéal an Mhuirthead i gcroílár Ghaeltacht Iorrais. Bhunaigh Gael Linn an meánscoil i 1959 agus tháinig sí faoi bhainistíocht Choiste Ghairmoideachais Chontae Mhaigh Eo i 1972. Tá sí faoi bhainistíocht Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo/Shligigh/Liatroma.