Cistin Eacnamaíocht Bhaile

Tá cistin Eacnamaíocht Bhaile nua-aimseartha ag Gaelcholáiste Chomáin.
Tá an cistin feistithe le fearais nua-aimseartha agus déantar an trealamh a uasghrádú/a athsholáthar gach bliain de réir mar is gá.

Is ábhar roghnach é Eacnamaíocht Bhaile ag an tSraith Shóisearach. Ag an tSraith Shinsearach bíonn deis ag daltaí staidéar a dhéanamh ar Eacnamaíocht Bhaile Shóisialta agus Eolaíoch.

Baintear go leor úsáide as an gcistin Eacnamaíocht Bhaile toisc go bhfuil ar dhaltaí na hArdteistiméireachta cúig thasc obair chúrsa phraiticiúil a dhéanamh agus go bhfuil ar dhaltaí an Teastais Shóisearaigh scrúdú i staidéar bia a dhéanamh. Cuireann daltaí an Teastais Shóisearaigh a rogha Dearaidh / Ceardaíochta i gcrích chomh maith.

Tá an-tóir i gcónaí ar Eacnamaíocht Bhaile mar ábhar agus téann go leor daltaí ar aghaidh chun tuilleadh staidéar a dhéanamh i réimsí a bhaineann le hEolaíocht Bia agus Sláinte, Eolaíocht Chothúcháin agus Diaitéitic gan ach roinnt bheag a lua.

Home Economics Kitchen

 

Scrúdú an Teastais Shóisearaigh

Tá an scrúdú Eacnamaíocht Bhaile roinnte ina trí chuid sa tSraith Shóisearach.

Cuid 1: Obair Chúrsa – le cabhair ó do mhúinteoir roghnóidh tú idir tionscadal i gcúram leanaí a dhéanamh nó do cheardaíocht féin a dhearadh. Breathnaíonn an tionscadal i gcúram leanaí ar fhás agus fhorbairt an linbh agus iad sa bhroinn go dtí go mbíonn siad ina ndéagóirí cosúil leatsa. Is é an rogha eile atá ann do dhearadh nó do cheardaíocht féin a dhéanamh. Féadfaidh tú aon rud a dhéanamh ó chúisín go dtí pluid do pháiste nó go dtí bronntanas cosúil le mála láimhe do bhréagán linbh. Ná bíodh imní ort, tá an múinteoir leat chun cabhrú leat tríd an bpróiseas go léir. Is fiú 15% de na marcanna iomlána an tionscadal seo.

Cuid 2: Scrúdú Cócaireachta Praiticiúil – Sa chuid seo, déanfaidh tú mias a ullmhú, a chócaráil agus a chur i láthair an scrúdaitheora. Maireann an scrúdú uair go leith agus is fiú idir35% - 45% é ag brath ar cibé an ardleibhéal nó gnáthleibhéal atá á dhéanamh agat. Foghlaimeoidh tú conas cócaráil thar na trí bliana seo agus níor chóir go mbeadh aon deacracht agat leis an scrúdú dá réir.

Cuid 3: Scrúdú Scríofa – Déantar an chuid seo i mí an Mheithimh in éineacht le scrúduithe eile an Teastais Shóisearaigh. Le cabhair ó do mhúinteoir socróidh tú cén leibhéal is mian leat a dhéanamh. Tá an scrúdú comhdhéanta de cheisteanna ar ábhair a bhfuil staidéar déanta agat orthu le trí bliana anuas.

Scrúdú Eacnamaíocht Bhaile na hArdteistiméireachta (Sóisialta agus Eolaíoch)

1. Páipéar Scrúdaithe Scríofa – 80%

Tá an scrúdú scríofa comhdhéanta de thrí chuid:

Cuid A
12 ceist ghearra – Freagraíonn an dalta 10 gceist. Baineann siad den chuid is mó leis na réimsí lárnacha cleachtais. (60 marc leithdháilte)

Cuid B
5 cheist – Caithfidh daltaí Ceist 1 a fhreagairt (Eolaíocht Bia agus Chothúcháin) agus 2 cheist ar bith eile (as na Réimsí Lárnacha eile). (180 marc leithdháilte)

Cuid C
3 cheist – Caithfidh daltaí 1 cheist roghnach a fhreagairt bunaithe ar an ceann a roghnaíodh le déanamh sa rang. (80 marc leithdháilte)

2. Obair Chúrsa Phraiticiúil - 20%
Is fiú 20% den mharc deiridh í seo; cuirtear isteach í i bhfoirm dialainne níos luaithe sa bhliain Ardteistiméireachta.