Seomra Léitheoireachta

Tá sé faighte amach ag taighdeoirí oideachais go bhfuil nasc láidir idir léitheoireacht agus rath acadúil. Spreagtar léitheoireacht ó aois an-óg mar bhealach chun an intinn a fhorbairt agus chun domhan mór eolais a oscailt suas do leanaí.

I nGaelcholáiste Chomáin aithnímid an gá atá le cur chun cinn léitheoireachta agus litearthachta. Tá seomra léitheoireachta againn anois atá oscailte do dhaltaí ag am lóin. I gcomhar le Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (JCSP), tá rogha leathan leabhar suimiúil againn do na daltaí agus chuirtear léi gach bliain. Freastalaíonn n leabhair a ceannaíodh do léitheoirí drogallacha chomh maith le léitheoirí díograiseacha.

Tá an seomra feistithe le cathaoireacha compordacha ionas gur féidir le daltaí a scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as léitheoireacht i suíomh neamhfhoirmiúil. Is suíomh an-ghnóthach é an Seomra Léitheoireachta inar féidir le daltaí grá do léitheoireacht a fhorbairt.

reading room