Leaving Certificate 

Príomhábhair

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Bitheolaíocht
L.C.V.P (Gairmchlár na hArdteistiméireachta)

 

Ábhair Roghnacha

Staidéar Foirgníochta
Tíreolaíocht
Fraincis
Innealtóireacht
Ceol
Grafaic Dheartha agus Chumarsáide
Eacnamaíocht Bhaile

 

Ábhair nach ábhair scrúdaithe iad

Gairmthreoir
R.S.E (Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta)
Corpoideachas