Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh (CSTS)

Is éard atá sa chlár ná idirghabháil laistigh de Chlár an Teastais Shóisearaigh. Cuireann sé creat curaclaim ar fáil a chabhróidh leis an scoil agus le múinteoirí aonair cur chuige dalta-dhírithe a ghlacadh i leith an Teastais Shóisearaigh.

Tá Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh bunaithe ar an gcoincheap go bhfuil sé de chumas ag gach duine óg rathúlacht a bhaint amach agus gur féidir leo taithí dhearfach a bheith acu sa scoil. Tá Clár an Teastais Shóisearaigh deartha lena chinntiú gur féidir le daoine óga leas a bhaint as a gcuid ama sa scoil agus taitneamh a bhaint as an bhfeabhas a thagann orthu. Leagtar béim ar fhoghlaim ghníomhach agus ar fhorbairt scileanna bunúsacha sa chlár.

Forbraíonn an clár cur chuigí comhsheasmhacha maidir le:

  • Féin-mhuinín a thógáil
  • Rannpháirtíocht agus aiseolas daltaí
  • Dearbhú daltaí
  • Disciplín
  • Litearthacht agus Uimhearthacht
  • Forbairt phearsanta agus shóisialta

Chomh maith leis an Teastas Sóisearach gheobhaidh daltaí a chríochnaíonn an clár Próifíl Dalta lena n-áirítear:

  • Deimhniú rannpháirtíochta
  • Próifíl Dalta
  • Cur síos ar an gclár
  • Teistiméireacht ón scoil