Idirbhliain

Tá an Idirbhliain bríomhar Tá cláir na hidirbhliana bríomhar agus cruthaitheach agus tugann sé deis d’ár scoláirí chun fás, forbairt agus dul in aibíocht ar go leor bealaí. Bíonn siad ag plé le go leor imeachtaí, acadúil agus eile, a thugann deis dóibh freagracht a ghlacadh ar a gcuid foghlaim féin.

Buntáistí na hIdirbhliana

  • Tá leas faoi leith do na scoláirí mar tugann an bhliain deis dóibh chun iad fhéin a fhorbairt go pearsannta ar a dturas ó óigeantacht go saol mar dhuine fásta. 
  • Bíonn deis ag na scoláirí a scileanna a chleachtadh I ngrúpaí; scileanna taighde a fhoghlaim agus scileanna tionscnaimh.
  • Bíonn na daltaí dírithe ar a gcuid staidéar mar foghlaimeoirí tríd an fhorbairt go ginearálta agus a chuid scileanna teicniúil agus acadúil.
  • Tagann aibíocht ar na daltaí I gcomhthéacs a chuid oibre, gairmeacha agus ag forbairt na scileanna oibre seo.
  • Tagann méadú ina aibíocht sóisialta ag dul I mbun deiseanna chun a scileanna cumarsáide, féin mhuinín agus féin dualgais a fhorbairt.
  • Tagann aibíocht faoi leith ar na daltaí ó thaobh aibíocht shóisialta ag forbairt scileanna chumarsáide agus níos mó taithí ar an domhan taobh amuigh den scoil.
  • Bíonn na daltaí in ann tabhairt faoi raon leathan ábhar agus cabhraíonn sé seo leis na hábhair a roghnaíonn siad don Ardteistiméireacht.
  • Bíonn sé le aithint ar na scoláirí tar éis an bhliain a chaitheamh san Idirbhliain, go mbíonn siad níos ullmhaithe le tabhairt faoi Clár na hÁrdteistiméarachta, agus níos freagraí as a gcuid oibre féin.
  • Tá fianaise ó na Choláistí triú leibhéal ag rá gur foghlaimeoirí níos iontaobhaí iad na scoláirí a bhfuil Idirbliain déanta acu.