An tSraith Shóisearach

Príomhábhair

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Tíreolaíocht
O.S.S.P. (Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil)

 

Ábhair Roghnacha

Staidéar Gnó
Eacnamaíocht Bhaile
Teicneolaíocht Ábhar (Miotal)
Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad)
Grafaic Theicniúil
Ceol

 

Ábhair nach ábhair scrúdaithe iad

Staidéar Ríomhaireachta
Corpoideachas
O.S.P.S. (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte)