Comhpháirtíocht Ghnó Scoile

Is cláir cuimsitheach oideachais é seo a dhéanann nasc idir an Scoil agus Comhlachtaí áitiúla. Is tionscnamh é maidir le “Gnó sa Phobail in Éirinn” agus tugann An Clár Iomlánú scoile tacaíocht dó. Tá áthas mhór ar Choláiste Chomáin a bheith ceangailte le Shell E +P Éire ó 2009

An taithí a thugtar;

Eagrú C.V. agus agallaimh
Bréag Agallaimh
Taithí Oibre
Eolas Ghairme/Aonach Ghairme
Comhoibriú le chéile mar ghrúpa

Foireann Comhordanáide

Ms. Fania Ellison P.G.S Comhordaitheoir
Colette Uí Dhéagáin P.G.S Nasc-mhúinteoir