Imeachtaí na hIdirbhliana

Is clár beo agus cruthaitheach í an Idirbhliain a thugann deis d’ár scoláirí fás,forbairt agus treisiú I mbealaí éagsúla.Cloítear le caighdeán acadúla den scoth trí úsáid a bhaint as módúil a bhíonn leagtha amach go soiléir agus curtha I bhfeidhm go cruinn,chomh maith le réimse leathan d’ábhair eile neamh acadúla.Tugann na gnéithe cruthaitheacha agus fisiceacha den chlár deis don scoláire scileanna lasmuigh den réim acadúla a thaiscéaladh agus a fhorbairt.Spreagann na gníomhaíochtaí seach-churaclaim na scoláirí chun dul I ngleic le cúrsaí sóisialta go háitiuil agus domhanda.

Samplaí d’Imeachtaí na hIdirbhliana

Dráma Scoile

Dreapadóireacht

Gradam Gaisce

Eolaí Óg

Díospóireachtaí

Cóitseáil Suaitheantais CLG

Cóitseáil Suaitheantais FAI

Comórtas Náisiunta Treabhdóireachta

Mion Chomhlacht

Ceardlann Deileadh Adhmaid

Taithí Oibre

Tionscnaimh Sóisialta Áitiúla

Millíní Péinte

Eile

 

Comhordaitheoir na hIdirbhliana

Collette Uí Liaim