Litearthacht-Drop Everything and Read

Tá daltaí agus a gcuid múinteoirí bainteach le tionscnamh litearthacht darbh ainm “ D.E.A.R.” nó “Drop Everything and Read”. Ciallaíonn sé seo go bhfuil am leagtha ar taobh chun téacs a léamh as a rogha féin I rith am ranga. Is ceann de na tionscnamh sa scoil chun feabhas a chuir ar an Litearthacht. Seo bealach chun ardú céime a thabhairt don léitheoireacht sa scoil. An choincheap atá I gceist leis ná ag am faoi leith le haghaidh seachtain a chur ar fail ina stopann gach duine leis an rud atá ar siúl acu agus léann siad ar feadh tríocha cúig nóiméad. Is taithí roinnteach é seo. Tugann sé deis do scoláirí labhairt faoi leabhair a léamh agus ag cuir in iúl teachtaireacht láidir so spreagann muid léitheoireacht. Léann na daltaí in éinnde leis na múinteoirí agus an Phríomhoide.Tar éis an eachtra seo spreagann muid daltaí na leabhair a thabhairt abhaile agus leanúint ar aghaidh ag léamh. Tá an tionscnaimh seo an rathúil agus bíonn na daltaí agus na múinteoirí ag tnúth leis.