Polasaí Obair bhaile agus Dialann Obairbhaile

Baineann an polasaí le

Scoláirí, príomhoide, múinteoirí, tuismitheoirí, foireann tacaíochta an choláiste.

Cúis

Chun leanúnachas oibre a chinntiú ionas go mbeidh an fhorbairt is fearr á dhéanamh ag scoláirí an choláiste.

Aidhmeanna

 • Go mbeidh tuiscint iomlán ag an scoláire ar obair an lae.
 • Go mbeidh sé de chleachtadh ag na scoláirí dul siar a dhéanamh ar obair an lae.
 • Go mbeidh taithí acu ar cheisteanna a fhreagairt mar a bheidh ar pháipéir scrúdaithe.
 • Breis eolais a aimsiú.
 • Chun scileanna taighde a fhorbairt i scoláirí.
 • Go mbeidh aiseolas ag scoláire/tuismitheoir ón múinteoir ar chaighdeán na foghlamtha.

Ábhar

Cuirtear béim ar obairbhaile sa choláiste mar chuid de fhorbairt oideachasúil an scoláire. Is ionann obairbhaile agus aon obair scríofa, foghlamtha nó taighde a thugann an múinteoir le déanamh taobh amuigh d’am scoile.

 • Caithfidh gach scoláire dialann oifigiúil obairbhaile a bheith aige/aici, áit a gcaithfidh siad sonraí obairbhaile a scríobh go laethúil.
 • Ba chóir do thuismitheoirí a cinntiú go bhfuil an obairbhaile déanta gach oíche agus an dialann a shíniú maidir le na scoláirí.
 • Mura mbíonn an obairbhaile déanta is gá nóta a bheith sa dialann sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir.
 • Ní ghlacfar leis an leithscéal gur fhág an scoláire coipleabhar/leabhar sa bhaile.
 • Má tá scoláire gafa le himeachtaí eischurclaim tá sé de dhualgas orthu an obairbhaile a fháil agus é a dhéanamh.
 • Scoláire gan obairbhaile go minic ní bheidh cead acu páirt a ghlacadh in imeachtaí eischurclaim.

Cur i bhfeidhm agus monatóireacht

 • Múinteoirí ábhair go laethúil mar gnáth chuid dá gcuid cuairimí teagaisc.
 • Déanfar plé ar chaighdeán an obairbhaile ag cruinniú múinteoirí/tuismitheoirí.
 • Déanfaidh múinteoir taifead ar measúnú ar obairbhaile.
 • Déanfar tagairt do chaighdeán an obairbhaile ar thuairisc a chuirtear abhaile, gach téarma.