Ceol agus Drámaíocht

Tá ról mór ag an Ceol agus Dráma I nGaelcholáiste Chomáin. Tá Ceol mar ábhair roghnach ar an churaclam scoile. Cuirtear ceolchoirm ar siúl gach Nollag agus deis ag na scoláirí uilig páirt a ghlacadh ann. Soláthraíonn sé seo deis do na daltaí go léir sa scoil a gcuid scileanna ceoil agus aisteoireachta a dhéanamh foirfe. Bíonn léiriúchán na Nollaig an rathúil, tarraingíonn an cheolchoirm go leor ó phobal na Scoile daoine gach bliain. Ó thaobh an Drámaíocht de, léiríonn an Idirbhliain dráma as Gaeilge gach bliain agus cuirtear ar stáitse in Áras Inis Gluaire é I rith Seachtain na Gaeilge.