Díospóireacht

Tugann na díospóireachtaí anseo ag Gaelcholáiste Chomáin ábaltacht dár scoláirí a dtuairimí a chur I láthair go hoscailte agus go soiléir. Tá daltaí tar éis páirt a ghlacadh I ndíospóireachtaí ag leibhéal áitiúla agus náisiúnta chomh maith le díospóireachtaí scoile. Déanann na díospóireachtaí maitheas don dalta ar go leor leibhéal. Ní h-amháin go gcabhraíonn sé leis na ndaltaí a thaobh den rúin a thapú ach cuireann sé ar a gcumas éisteacht go criticiúil agus a gcuid tuairimí a chur in iúl go bríomhar.