Teagmháil

 

Príomhoide:   Ciarán Ó Máille 
Leas Príomhoide:  Pól Ó Fathaigh 
Seoladh na Scoile: Gaelcholáiste Chomáin, Ros Dumhach,
Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. 
Guthán:  (097)  88940 
Faics: (097) 88007
R-phost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.