Fáilte ón bPríomhoide

Fáilte róimh chuig súiomh Idirlíon Ghaelcholáiste Chomáin. Gheobhaidh sibh eolas ar an suíomh seo faoi réimse leathan de ghnéithe éagsúla de shaol an Choláiste, idir gnéithe acadúla agus imeachtaí eischuraclaim. Is scoil Ilchultúrtha, co-oideachasúil muid, atá suite i gcroílár Ghaeltacht Iorrais i gCondae Mhaigh Eo, ina bhfuil an teagasc agus an foghlaim uilig trí mhean na Gaeilge.

‘Sé an fhís atá againn do Ghaelcholáiste Chomáin ná go mbeidh sé mar sár ionad oideachas do na glúinte atá le teacht; ní hamháin do phobal Chill Chomáin, ach do phobal Iorrais uilig, ag caomhnú an saibhreas Teanga ata sa cheantar le breis agus dhá mhíle bliain.

An nuacht is deanaí

Comhghairdeas

Comhghairdeas

Comhghairdeas do na scoláirí a bhfuair torthaí an Teastas Shóisearaigh inniú. Tá muid an-bhrodúil asaibh uilig!!!

Professional Cookery QQI Level 5

Professional Cookery QQI Level 5

Gaelcholáiste Chomáin PLC
Professional Cookery QQI Level 5
Enrolement now open - Starting September 2015 
Limited places available
Through the...

Comhghairdeas

Comhghairdeas

Comhghairdeas do na scoláirí a bhfuair torthaí na hÁrdteiste inniú. Tá muid an-bhrodúil asaibh uilig!!

vs   moo   em

Dátaí Tábhachtacha

No events found

Féilire na scoile

loader

Facebook Feed