Gaeilge

Is í an Ghaeilge teanga teagaisc agus teanga chumarsáide na scoile. Bíonn Gaeilge á úsáid ag pobal na scoile le linn ranganna, ócáidí scoile agus nuair atá imeachtaí chomh curaclam agus imeachtaí seach curaclam ar siúl.

  • Sár chaighdeán Gaeilge.
  • Marcanna breise i scrúduithe in ábhair áirithe.
  • Spreagann an t-oideachas tríd an dara teanga cumas cruthaitheach agus intleachta.
  • Socruithe speisialta taistil do dhaltaí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den scoil cheantar.